Bli en PI Practitioner-utbildning i Stockholm

WHEN

NÄR

Tisdag 04-02-2020 @ 9:00-18:00Onsdag 05-02-2020 @ 8:30-17:00

VENUE

PLATS

7A StrandvägenStrandvägen 7114 56 StockholmSweden

LEARNING GOALS

Inlärningsmål

Utbildningen ger dig insikten du behöver för att lösa de medarbetarutmaningar du jobbar med varje dag. Du får handfast kunskap med PI-verktygen för att utveckla hur du ser på rollerna i din organisation, talang-, individ- och grupp-utveckling och engagemang av medarbetare.

WHO SHOULD SIGN UP

VEM BÖR DELTA

HR och ledare

Description

Beskrivning

Utbildningen pågår i två dagar och leds av en utbildad facilitator. Under de två dagarna får deltagarna lära sig alla delar av PI Behavioral Assessment™ och får en djupgående förståelse för systemet och hur det kan appliceras i arbetet.

DURATION

LÄNGD

2 dagar

CONDITION TO ENTROL

ANMÄLNINGSVILLKOR

Om er organisation har en licens att använda The Predictive Index® kan ni anmäla er till alla våra utbildningar

Register Boka