Välkommen till vår virtuella Optimum-dag!

Vi på Predictio anordnar Optimum-dagen med temat ”Att leda och engagera för resultat”- nu med virtuell sammankomst! På grund av de rådande omständigheterna har vi omvandlat vår Optimum-dag på Gothia Towers i Göteborg till en virtuell sammankomst. Dagen är den samma, 12 maj, och du kommer få lyssna till samma talare som presenteras nedan. Upplägget kommer av förklarliga skäl bli lite annorlunda, men vi kommer fortfarande att lägga stor vikt vid kunskapsöverföring deltagarna emellan! Syftet med dagen är att ge dig konstruktiva idéer som leder till att du kan bidra till att din organisation ytterligare kan förbättra sin verksamhet genom att sätta medarbetarna i fokus. Du ges genom diskussioner goda tillfällen att lära hur andra företag gör för att leda och engagera medarbetare och, inte minst, blir du inspirerad av talare från två kända svenska företag som berättar om deras utmaningar och lärdomar. Våra talare Fredrik Krüeger, HR & Legal Director på Fitness24Seven Ulrica Ernbo, People and Culture Manager på IKEA Range & Supply Läs mer om vad våra talare ska prata om här Har du en fråga? Skicka ett email till info@predictio.com eller ring oss på +45 51 59 51 51

WHEN

NÄR

Tisdag 12-05-2020 @ 8:30-12:00

VENUE

PLATS

LEARNING GOALS

Inlärningsmål

WHO SHOULD SIGN UP

VEM BÖR DELTA

Dagen riktar sig till dig som är intresserad av organisationsutveckling, ledarskap och HR. Både PI-utbildade och icke PI-utbildade är välkomna.

Description

Beskrivning

DURATION

LÄNGD

CONDITION TO ENTROL

ANMÄLNINGSVILLKOR

Det är kostnadsfritt att delta i vår virtuella Optimum-dag!

Register Boka