Virtuell PI Practitioner-utbildning

WHEN

NÄR

Tisdag 08-12-2020 @ 8:30-16:00Onsdag 09-12-2020 @ 8:30-16:00

VENUE

PLATS

Online (Zoom)

LEARNING GOALS

Inlärningsmål

Utbildningen ger dig insikten du behöver för att lösa de medarbetarutmaningar du jobbar med varje dag. Du får handfast kunskap med PI-verktygen för att utveckla hur du ser på rollerna i din organisation, talang-, individ- och grupp-utveckling och engagemang av medarbetare.

WHO SHOULD SIGN UP

VEM BÖR DELTA

HR och ledare

Description

Beskrivning

Utbildningen pågår i två dagar och leds av en utbildad facilitator. Under de två dagarna får deltagarna lära sig alla delar av PI Behavioral Assessment™ och får en djupgående förståelse för systemet och hur det kan appliceras i arbetet.

DURATION

LÄNGD

2 dagar

CONDITION TO ENTROL

ANMÄLNINGSVILLKOR

Om er organisation har en licens att använda The Predictive Index® kan ni anmäla er till alla våra utbildningar

Register Boka