Introduktion till PI Cognitive (SWE)

WHEN

NÄR

Torsdag 23-06-2022 @ 10:00-11:30 (CET)

VENUE

PLATS

WHO SHOULD SIGN UP

VEM BÖR DELTA

Detta webinar är för dig som är certifierad i PI och vill få en introduktion eller refresher till PI Cognitive.

Description

Beskrivning

Under detta webinar kommer vi att ge dig en genomgång av PI Cognitive Assessment. Fokus kommer att vara på följande: • Vad är PI Cognitive Assessment och vad är det som mäts? • När används PI Cognitive Assessment? • Hur tolkar jag resultatet? • Hur ger jag feedback på PI Cognitive?

Register Boka