Inspirationsdagen

WHEN

NÄR

Torsdag 05-11-2020 @ 8:30-12:00 (CET)

VENUE

PLATS

Online (Zoom)

WHO SHOULD SIGN UP

VEM BÖR DELTA

Vår inspirationsdag riktar sig till PI-utbildade personer och ledare/chefer som har deltagit antingen i utbildningen ”Vad driver människor” eller “Leda människor till framgång (“What Drives People” och “Managing People to Perform”).

Description

Beskrivning

Teams över hela världen har under detta år upplevt stora förändringar kopplade till deras fokusområden och prioriteringar. Vi måste göra allt vi kan för att bidra till att chefer, ledare och teams kan ställa om och samarbeta under dessa förutsättningar. Vår inspirationsdag kommer ge dig konkreta tips på hur PI kan användas för att stätta chefer och ledare att stärka sina team i förändring.

Register Boka